MATERIALS EMPRATS EN CONSTRUCCIONS BIOCLIMÀTIQUES

Jornada tècnica MANRESA, dissabte 9 de juny de 2012 Els habitatges són un reflex de la societat. Actualment, a les nostres latituds, les construccions d’edificis gasten molts més recursos energètics i materials dels que disposem. Com construir o recuperar habitatges de manera sostenible, pensant en criteris ecològics, és un repte pendent per a la nostra societat. Des del Centre de Capacitació Agrària de Manresa pretenem fomentar una manera de construir habitatges i edificis més respectuosa amb el medi i sense el factor especulatiu. Hem apostat per una jornada tècnica a l’abast de tothom, on poder conèixer què és el bioclimatisme, els punts crítics més importants per a l’estalvi energètic i poder aprofundir en l’elecció dels materials adequats a l’hora de dur a terme el nostre projecte. http://xa.yimg.com/kq/groups/1247795/586694011/name/Manresa_bioclim%C3%A0tica_090612_17-1.pdf    

Els comentaris estan tancats.